Kysytyimmät

palvelumme

IAM analyysi

Valmiiksi mietitty konsepti, jolla pystytään pureutumaan tehokkaasti asiakkaan elinkaarenhallinnan prosesseihin sekä heidän identiteettitietoihin ja niiden laatuun.

Alkaen 4000 €

Splunk kehitys

Splunkkiin liittyen apua pienistä tarpeista aina isoihin haasteisiin liittyen. Kun kehityksen kanssa ei enää päästä eteenpäin, niin Splunk-asiantuntiamme ovat käytettävissä. 

Kysy rohkeasti!

Alkaen 140 €/tunti

AWS hallintamallin määrittely ja käyttöönotto

AWS käyttö on kasvanut räjähdysmäisesti, mutta ympäristön hallintaan ei ole välttämättä panostettu. Autamme asiakkaitamme käyttämään palveluita turvallisesti ja suojaamaan ympäristöä asianmukaisesti.

Alkaen 4500 €

Tarjoamme palveluitamme moniin erilaisiin niin pieniin, kuin suurempiinkin kokonaisuuksiin ja tarpeisiin liittyen.

Kysy lisää!

  Liiketoiminnan digitalisointi ja sovelluskehitys

  Kehitämme sovelluksia asiakkaan liiketoiminnan tueksi tai prosessien automatisoimiseksi. Laadukkaiden ratkaisuiden toteuttaminen vaatii kuitenkin asiakkaan liiketoiminnan ymmärrystä, innovatiivisuutta ja näissä me pystymme auttamaan, mutta myös haastamaan asiakasta rajojen rikkomiseen ja oman toimialan murtamiseen.

  Parhaimmat ratkaisut saadaan rakennettua asiakkaan kanssa, kun luovuus on valloillaan ja rajoitteet onnistutaan unohtamaan.

  Digitalisointi ei ole pelkkää sovelluskehitystä vaan myös erilaisten prosessien ymmärtämistä ja tehostamista. Olennaisena osana tähän liittyy tavoitteiden ja strategioiden yhdistämistä yli organisaatiorajojen ja silloin tarvitaan sekä teknistä että liiketoimintaa ymmärtävää osaamista.

  Ajan kuluessa organisaatoihin syntyy pistemäisiä ratkaisuja, joita on hyvä läpikäydä ja muuttaa yhteneväisen arkkitehtuurin mukaiseksi. Pilvipalvelut tarjoavat monipuolisia ja erittäinkin ketteriä mahdollisuuksia kokonaisarkkitehtuurin näkökulmasta. Ja jos lähdetään tyhjältä pöydältä niin ehdottomasti mukaan kokonaisarkkitehtuurin nykyaikaiset menetelmät

  Sovelluskehitys on digitalisoinnin sydän ja se vaati ehdottomasti osaavaa tiimiä. Sovelluskehitys ei ole pelkkää koodaamista vaan mukana pitää olla vankka osaaminen tietoturvasta, testaamisesta, arkkitehtuurista mutta ennenkaikkea tekijöiltä pitää löytyä intohimoa tekemiseen.

  Käyttökokemussuunnittelu on osana digitaalista tuotekehitystämme, joka lähestyy palveluita tai sivustoja ihmiskeskeisellä ajattelutavalla. Sunnittelijamme on tiivissä yhteistyössä sekä kehittäjien että asiakkaiden kanssa, iteroiden parhaan lopputuloksen varmistamiseksi. Työkaluina toimivat haastattelut, workshopit, konseptointi, wireframet, layoutit, mockupit ja prototyyppaus. Tähtäämme aina yhtenäiseen kokonaisuuteen jossa palvelupolkua kulkeva ihminen kokee brändin positiivisella tavalla alusta loppuun.

  Virtuaali- ja lisätty todellisuus luo uusia mahdollisuuksia eri toimintaympäristöihin. VR ja AR koetaan vielä vaikeaksi mutta todellisuus 🙂 on jo paljon helpompaa kuin luullaan.

  Identiteetin- ja pääsynhallinnan kehittäminen

  Identiteetin ja pääsynhallintaan liittyvät palvelut ja ratkaisut ovat kokemuksemme keskiössä. Meillä monella on kokemusta aiheesta jo vuosikymmeneltä ja voimme luvata, että pystymme auttamaan ongelmassa kuin ongelmassa. Tutkimme aihetta identiteetin elinkaarenhallinnasta aina kriittisen infrastruktuurin hallintaan asti, jolloin pystymme tukemaan asiakkaitamme todella laajamittaisesti.

  Olemme toteuttaneet lukuisia projekteja ja analyysejä, sekä luoneet tiekarttoja tulevaisuuden ratkaisuiden kehittämiseksi.

  Identiteetin ja pääsynhallinnan tuotteet ja ratkaisut ovat nykyisin jo hyvin kehittyneitä. Nyky- ja tavoitetilan kartoituksen avulla on mahdollista kehittää erittäin kustannustehokkaasti nykyisiä prosesseja. Samalla saa luotua tiekartan isoimmillekin muutoksille, jolloin priorisointi on helppoa oman budjetin mukaisesti. Asiantuntijamme ovat nähneet lukuisia ympäristöjä ja näistä olemme oppineet tyypillisimmät kehityskohteet, jolloin asiakkaamme saavat hyödyt nopeasti käyttöönsä

  Identiteetinhallinta on pohjimmiltaan prosessien optimointia ja automatisointia. Tällainen työ koskettaa tyypillisesti organisaation jokaista toimintoa aina varastosta yrityssalaisuuksien hallintaan. Työkalutkin pitää osata valita organisaation toimintojen mukaisesti ja prosessit pitää ymmärtää kokonaisvaltaisesti. Ja digitalisointi usein lähtee liikkeelle käyttäjistä ja heidän oikeuksistaan. Yrityksemme juuret ovat vahvasti käyttäjähallinnan maailmasta ja sen avulla me autamme asiakkaitamme digitalisoitumisessa.

  Pääsynhallinnalla avulla ratkaistaan kertakirjautuminen yrityksen käyttämiin järjestelmiin ja sovelluksiin. Ratkaisuja on monentasoisia ja oikea toteutustapa etsitään yhdessä järjestelmän tai sovelluksen ja sen sisältämien tietojen vaatiman suojaustason perusteella. Keveimmillään kertakirjautuminen perustuu yrityksen käyttäjähakemiston tunnistuspalveluun. Tarvittaessa täydennetään monivaiheisella tunnistamisella. Korkeaa suojaustasoa vaativissa kohteissa ja esim. palvelinkirjautumisessa toteutetaan edistyneitä Privileged Access Management (PAM) -ratkaisuja.

  Pilvi -alustojen kehitys, monitorointi ja automatisointi

  Sovelluskehityksen tueksi tai yleisesti: pilvialustan hallinnointi ja sen arkkitehtuurin vieminen nykyaikaiselle tasolle, jossa palvelut ovat kontitettuna ja ongelmista palautuminen edistyneiden monitorointiominaisuuksien avulla tapahtuu nopeasti, jopa ilman kättäjän interaktiota.

  Pilvialustan (esim. AWS) sovelluksia hyödynnetään mahdollisimman paljon, jotta tuotetut palvelut voidaan automatisoida. Automatisointi vähentää ylläpitovirheitä ja helpottaa esim. palvelujen jatkuvuuden toteutuksessa.

  Pilvialustalle asennettuja sovelluksia monitoroidaan kokoajan sekä pilven omien, että lisäohjelmien avulla. Näistä saadaan ajantasaista tietoja, jos jokin itse palvelualustalla ei toimi tai sovellus lähettää tietoa ongelmastaan. Tiedot välitetään palvelukeskukselle, jotta ongelmien korjaaminen voidaan aloittaa heti.

  Hyvä tietoturva vaatii sopivan arkkitehtuurin, jossa on huolehdittu tietoturvasta eri kontrollein (esim. ISO27001). Palveluissa hyödynnetään pilvialustojen tarjoamia kontrolleja ja lisämonitoreilla voidaan havaita ongelmien syntymistä etukäteen. Tietoturva on myös osa sovelluskehittäjien toimintaa. Sovellusten arkkitehtuuri huomioi tietoturvan, koodikatselmointeja järjestetään säännöllisesti ja sovellukset testataan hyvin käyttäen mahdollisuuksien mukaan automatisointia. Eri tasoisia tietoturva-auditointeja on puolivuosittain.

  Yhtenä merkittävänä tekijänä on myös kuluoptimointi, jossa kuvataan asiakkaalle pilvipalvelujen erilaisten komponenttien / sovellusten käyttämisen kannattavuutta. Kuten on tiedossa, pilvien palvelut voivat yllättäen kasvaa hyvinkin suuriksi. Palvelussa etsitään parasta ratkaisua asiakkaan tarpeeseen optimoiden pilvien palvelun tarjontaa ja palvelun vaatimuksia.

  Uuden aikakauden palvelukeskus – DigiOffice

  Palvelukeskuksemme tarjoaa asiakkaan sovellusten ja pilviympäristöjen hallinnointi- ja tukipalvelun, joka toimii ennalta sovittujen käytäntöjen ja palvelutasojen mukaisesti. Palvelukeskuksemme auttaa sovelluksiin liittyvien jokapäiväisten palvelupyyntöjen ja häiriötilanteiden kanssa, sekä varmistaa ympäristöjen jatkuvan käytettävyyden.

  Digioffice-konsepti muodostuu tuotettujen sovellusten ylläpitosta ja jatkokehittämisestä. Konseptissa kehitetään sovellusta/luksia yhteistyössä asiakkaan kanssa ja huolehditaan jo tuotettujen sovellusosien jatkuvasta toiminnasta.

  Projektointi voi koskea sekä Digiofficen palvelujen sekä sovellusten kehittämisestä. että palvelujen siirtämisestä palvelukeskuksen ylläpitoon. Projektissa varmistetaan palvelujen käyttöönoton aikataulu- , turvallisuus- ja laatuvaatimusten toteutumisesta.

  Palveukeskus toimii tukiverkostona ylläpidettäville palveluille ja huolehtii palvelujen toimivuudesta. Keskukseen otetaan yhteyttä sovituin menetelmin ja ongelmat/häiriöt ratkotaan sovituissa aikatauluissa. Tätä kautta voidaan myös välittää tietoja kehitystiimille uusien ominaisuuksien tarpeista. Palvelukeskusta kehitetään yhdessä asiakkaiden kanssa, jotta ylläpitoprosessit olisivat mahdollisimman joustavia.

  Sovellusia kehittää erillinen tiimi, joka saa tietoja palvelukeskukselta häiröistä ja ns. hot-fix korjausvaateista nopeasti. Tiimin kanssa voidaan neuvotellaan muiden vaatimusten toteutuksesta säännöllisesti.

  Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa!

  Selaa sivustoa

  Sijaintimme

  Vantaa

  Äyritie 12
  01510, Vantaa

  Porvoo

  Puustellintie 4
  06100 Porvoo

  Ota yhteyttä

  sales@weare.fi

  Ota yhteyttä

  sales@weare.fi